Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch số 07/2018 của Bộ tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối

Thông tư liên tịch số 07/2018 của Bộ tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 12/6/2018 hướng dẫn thi hành Luật Phá sản năm 2014 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

back-to-top.png