Văn bản pháp luật

Có được chuyển nhượng vốn góp của cha sau khi qua đời

Ba tôi là thành viên của Công ty TNHH, sở hữu 40% vốn điều lệ của công ty. Trong một vụ tai nạn, ba tôi đã qua đời. Tôi là con duy nhất của ông. Mẹ tôi cũng đã qua đời trước ba tôi. Tôi được thừa hưởng tất cả tài sản của ông, bao gồm cả 40% vốn góp trong công ty mà ông sở hữu. Tuy nhiên tôi không muốn theo nghiệp của ông, tôi muốn hỏi Luật sư tôi có thể bán hay chuyển nhượng số vốn góp này không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty . Với thắc mắc của bạn, Luật sư Công ty xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 

Khoản 1, Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiêp 2014 quy định về xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

 “1. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.

3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;..” 

Như vậy, với trường hợp của anh, anh là người thừa kế hợp pháp tài sản của ba anh, bao gồm cả 40% phần vốn mà ba anh đã sở hữu trong công ty TNHH. Chiếu theo quy đinh của pháp luật, anh hoàn toàn có thể yêu cầu công ty TNHH mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng cho cá nhân tổ chức khác có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

back-to-top.png