Đại Việt Luât

Giới thiệu

     ĐẠI VIỆT LUẬT - ĐỐI TÁC PHÁP LÝ ĐÁNG TIN CẬY

       Đại Việt Luật được thành lập bởi luật sư Đinh Quốc Tuấn và Luật sư Trương Minh Tùy. Trong hoạt động tư vấn pháp luật và tranh tụng của mình, Đại Việt Luật luôn ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn pháp lý tốt nhất cho khách hàng, bởi chúng tôi hiểu thành công của khách hàng cũng là thành công của mình. Đại Việt Luật đang từng bước khẳng định là một Công ty Luật hoạt động trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau tại Việt Nam như: tranh tụng trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đất đai, lao động, hành chính và dân sự; tư vấn trong các lĩnh vực đất đai - bất động sản, xây dựng kinh doanh thương mại đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động và dân sự và tư vấn thủ thục phá sản doanh nghiệp hay tái cơ cấu lại khi hoạt động không hiệu quả bên bờ vực phá sản.

      Đại Việt Luật được thành lập bởi luật sư Đinh Quốc Tuấn và Luật sư Hồ Thị Tiến đang định cư nước ngoài và đang điều hành bời Luật sư Trương Minh Tùy và Luật sư Nguyễn Ngọc Phương, Luật sư Nguyễn Ngọc Chân chuyên tranh tụng trong lĩnh vực đất đai, dân sự và hình sự. Trong hoạt động tư vấn pháp luật và tranh tụng của mình, Đại Việt Luật luôn ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn pháp lý tốt nhất cho khách hàng, bởi chúng tôi hiểu thành công của khách hàng cũng là thành công của mình.

       Ngoài các luật sư nêu trên bên cạnh đó có Luật Gia Lê Văn Chấn - cựu chuyên viên Tổng cục Thuế tại TP.HCM trên 30 năm kinh nghiệm 

       Luật Gia: Bùi Văn Khá đã có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc với các DN trong nước và DN có vốn đầu tư ngoài trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và sản xuất và thực tế nhiều ngành nghề, tham gia nhiều hội thảo về kế toán và thời gian làm việc thực tế đa ngành nghề, hội viên hội kế toán, Hội viên hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội kế toán CPA Úc, cơ quan thuế, ông từng làm Giám đốc tài chính, Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán, Kế toán trưởng, ngoài ra ông còn giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng tại TP.HCM

       Hiện nay ông là Giảng viên thỉnh giảng môn Thuế và Kế toán của các lớp đào tạo Kế toán trưởng Trường Đại học Kinh tế, các Hội nghề nghiệp: Chi Hội hành nghề Kế toán TP.HCM cũng như Việt Nam

       và đội ngũ cộng tác viên, chuyên viên nhiều kinh nghiệm.

      Đại Việt Luật đang từng bước khẳng định là một Công ty Luật hoạt động trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau tại Việt Nam như: tranh tụng trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đất đai, lao động, hành chính và dân sự; tư vấn trong các lĩnh vực đất đai - bất động sản, xây dựng kinh doanh thương mại đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động, phá sản doanh nghiệp và dân sự.

back-to-top.png